La verema

Participa en aquest esdeveniment únic.
Una experiència solidària que vincula
territori, vi i sensibilitat social.

És una experiència solidària que vincula territori, vi i sensibilitat social.

Fent aportacions al crowdfunding, com a patrocinador, donant suport, com a col·laborador, etc.

L’associació Impulsa Fundraising i un ampli equip de col·laboradors.